1. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง       คลิกดาวน์โหลด  

                  2. ใบแทนใบเสร็จรับเงิน       คลิกดาวน์โหลด  

                  3. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว       คลิกดาวน์โหลด  

                  4. ใบลาพักผ่อน       คลิกดาวน์โหลด  

                  5. ใบสำคัญรับเงิน      คลิกดาวน์โหลด  

                  6. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      คลิกดาวน์โหลด  

                  7. สัญญายืมเงิน      คลิกดาวน์โหลด  

                  8. คำขอมีบัตรประจำตัว      คลิกดาวน์โหลด  

                  9. แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน      คลิกดาวน์โหลด  

                  10. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน      คลิกดาวน์โหลด  

                  11. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล      คลิกดาวน์โหลด  

 

 

                     1. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                                 - เล่มคำรับรองฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2560     คลิกดาวน์โหลด  

                              - รายละเอียดตัวชี้วัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก    คลิกดาวน์โหลด  

                                  - แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดฯ     คลิกดาวน์โหลด  

 

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

August 2018
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31