ประกาศ ศธจ.พิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ