สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบ ดำเนินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.opec.go.th หัวข้อ “ระบบงานสารสนเทศ” ระบบบูรณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน (PEDC) โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
                    หากโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ ให้ดำเนินการพิมพ์แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล “แบบรายงานกิจการโรงเรียนนอกระบบ” เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจัดส่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
                     อนึ่ง โรงเรียนนอกระบบที่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ PEDC หรือจัดส่งข้อมูลตามแบบรายงานฯ ที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะเสนอชื่อโรงเรียน พิจารณาในการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (206158-แปลง.pdf)206158-แปลง.pdf pailin144 kB02-07-2020
Download this file (ประกาศ สช.pdf)ประกาศ สช.pdf pailin454 kB02-05-2020
Download this file (แบบรายงานแสดงกิจการโรงเรียนนอกระบบ.pdf)แบบรายงานแสดงกิจการโรงเรียนนอกระบบ.pdf pailin504 kB02-05-2020

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ