ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครู ฯ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพิ่มเติม
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (รับสมัครคัดเลือก 38 ค.(2).pdf)รับสมัครคัดเลือก 38 ค.(2).pdf kanjana457 kB07-12-2021

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล