ยกเลิกการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ยกเลิกการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. พ.ศ.2564.pdf)ยกเลิกการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. พ.ศ.2564.pdf kanjana422 kB10-05-2021

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล