ประกาศ เรื่อง การแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (สอบภาค ก และภาค ข)
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (qrcode_6445444_.png)qrcode_6445444_.png kanjana63 kB12-16-2021
Download this file (การแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบ.pdf)การแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบ.pdf kanjana355 kB12-09-2021

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล