เผยแพร่บทความ เรื่อง การดำเนินการทางวินัย กรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

โดย สุภัคว์นิจ ช่วยชู  ตำแหน่งนิติกรชำนำญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (บทความวิชาการลงเว็ปไซด์.pdf)บทความวิชาการลงเว็ปไซด์.pdf pailin331 kB12-21-2022

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

2565

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ