bot1

{cmp_start idkey=4519[url=http%3A%2F%2Fwww.plkmoe.go.th%2Fhome%2Findex.php%2Fprplkmoe%2F3128-2020-05-26-08-02-31][title=%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%88...
อ่านเพิ่มเติม...
{cmp_start idkey=7136[url=http%3A%2F%2Fwww.plkmoe.go.th%2Fhome%2Findex.php%2Fprplkmoe%2F3126-2][title=%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%88.%E0%B8%9E%E0%B8%B...
อ่านเพิ่มเติม...
{cmp_start idkey=4730[url=http%3A%2F%2Fwww.plkmoe.go.th%2Fhome%2Findex.php%2Fprplkmoe%2F3119-2020-05-08-06-41-11][title=%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%88...
อ่านเพิ่มเติม...
{cmp_start idkey=5618[url=http%3A%2F%2Fwww.plkmoe.go.th%2Fhome%2Findex.php%2Fprplkmoe%2F3116-5-19][title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8...
อ่านเพิ่มเติม...
{cmp_start idkey=2127[url=http%3A%2F%2Fwww.plkmoe.go.th%2Fhome%2Findex.php%2Fprplkmoe%2F3111-2020-04-25-06-00-32][title=%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%88...
อ่านเพิ่มเติม...
{cmp_start idkey=5135[url=http%3A%2F%2Fwww.plkmoe.go.th%2Fhome%2Findex.php%2Fprplkmoe%2F3096-2020-02-24-03-46-30][title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99...
อ่านเพิ่มเติม...

                  อ่านทั้งหมด >>                                   

                      bot2

         เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้รับบริการ ตลอดจนลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

        โดยผู้ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุ ขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ทุกประเภท ผ่านทาง ระบบ KSP-Self Service หรือ KSP-School  ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 

          หากท่านใดไม่สะดวกในการดำเนินการผ่านทางระบบ ท่านสามารถส่งแบบคำขอมาทางไปรษณีย์

                               ถึง...... สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (งานคุรุสภา)
                               เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
                               จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

 

หากมีข้อสงสัย โทร. 0 5590 6423
งานคุรุสภาจังหวัดพิษณุโลก

 

               อ่านทั้งหมด  >>

                        bot3      

                   อ่านทั้งหมด  >> 

bot4

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

May 2020
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
517826
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
635
834
4100
510987
13857
14408
517826

Your IP: 34.232.62.209
2020-05-29 17:39