1.      นายพิษณุ  ตุลสุข                                 

2.      รองศาสตราจารย์บุญรัตน์  โชคบันดาลชัย   

3.      ร้อยเอก อุบล  พุทธรักษ์                       

4.      นายมานพ  เกตุเมฆ                              

5.      นายประทีป  ป้อมสาหร่าย                   

6.      นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์                 

7.      นายวิเศษ   วชิราศรีศิริกุล                     

8.      นายพินิจ  จันทร์กระจ่าง      

9.   ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก                    

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31