1.      นายพิษณุ  ตุลสุข                                 

2.      รองศาสตราจารย์บุญรัตน์  โชคบันดาลชัย   

3.      ร้อยเอก อุบล  พุทธรักษ์                       

4.      นายมานพ  เกตุเมฆ                              

5.      นายประทีป  ป้อมสาหร่าย                   

6.      นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์                 

7.      นายวิเศษ   วชิราศรีศิริกุล                     

8.      นายพินิจ  จันทร์กระจ่าง      

9.   ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก                    

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 g2

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

June 2018
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30