1.      นายพิษณุ  ตุลสุข                                 

2.      รองศาสตราจารย์บุญรัตน์  โชคบันดาลชัย   

3.      ร้อยเอก อุบล  พุทธรักษ์                       

4.      นายมานพ  เกตุเมฆ                              

5.      นายประทีป  ป้อมสาหร่าย                   

6.      นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์                 

7.      นายวิเศษ   วชิราศรีศิริกุล                     

8.      นายพินิจ  จันทร์กระจ่าง      

9.   ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก                    

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30