วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระในการประชุม เรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก  การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ