วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายการทำงานแก่ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ จำนวน 17  ราย ที่ได้รับการบรรจุในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ห้องกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ