วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายลือชัย  ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ จากสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  นำโดย ดร.์ศกลวรรณ  เปลี่ยนขำ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ