55555

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ และทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

234494

234490

234493

 

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ