วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายมานะ จันทิมาพร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมงานจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ณ คลองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

 

 

เข้าระบบ