วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร เป็นประธานการประชุมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทานฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์  สุขใย ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ เป็นเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ