วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิด "เทคโนโลยีฝนหลวง"ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

 

 

เข้าระบบ