วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนายวิวัฒน์ กระทู้  ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน  ณ วัดซำรัง  ต.ชมพู  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

 

 

เข้าระบบ