22 พฤศจิกายน 2562 นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานเชิงพื้นที่ โดยนำนโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และประเด็นสำคัญ ด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง รวมทั้งการประชุมผู้บริหาร ศธ. สัญจร เป็นกรอบและทิศทางในการกำหนดการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

 

 

เข้าระบบ