วันที่ 22 มกราคม 2563  นายลือชัย  ชูนาคา  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  ระดับสนามสอบ ซึ่งกำหนดการสอบตามปฏิทินของ สมศ. ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์สอบ โดยเป็นการชี้แจงรายละเอียด ตลอดทั้งขั้นตอนการดำเนินการแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องตามประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมโมราจ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ