วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายลือชัย  ชูนาคา  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงานในโครงการ "ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ม.6 ฟรี" โดยสโมสรโรตารีนเรศวร  โรตารีสากล ภาค 3360 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ WE BY THE BRAIN ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการ "ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ม.6 ฟรี" เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก  ณ หอประชุมสัจธรรม  โรงเรียนผดุงราษฎร์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ