นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 ราย และครูผู้ช่วย 5 ราย ที่ขอใช้บัญชีจาก กศจ.จังหวัดอื่น เมื่อคราวประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2 และ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ซึ่งพึ่งได้รับการอนุมัติ ให้ใช้บัญชีได้

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ