นายลือชัย.  ชูนาคา. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  แนะนำแนวทางการทำงานในบทบาทศึกษานิเทศก์แก่คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นำโดย  ดร.วสันต์.  ปานทอง. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  นายวุฒิพงษ์. บุญญพันธ์โสภณ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ. นำคณะศึกษานิเทศ์ และศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 11 คน. เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางการทำงานด้านการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกร่วมกัน  โดยมีนางกนกวรรณ   มโนตั้งวรพันธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด ศธจ.พิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ