ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายชาย  มะลิลา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายนรา เหล่าวิชยา ศึกษาธิการภาค 17 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ในฐานะคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นายวิเชียร  ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม ในฐานะคณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในฐานะคณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ตรวจความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ.2563 โดยก่อนเข้าห้องสอบได้สแกนร่างกาย  ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้าสอบ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า อย่างเข้มงวด

สำหรับวันนี้เป็นการสอบข้อเขียนในวิชาการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานในหน้าที่  จะประกาศผลผู้ได้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ต่อไป โดยตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก มีตำแหน่งว่างในระดับประถมศึกษา 29  ตำแหน่ง ระดับมัธยมศึกษา 28  ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 57 อัตรา

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ