วันสุดท้ายของการสอบครูผู้ช่วย เป็นการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบต่างหอบแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio แผ่นพับหรือกิจกรรมที่ตัวเองทำในช่วงเป็นอัตราจ้าง เพื่อนำเสนอกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในขณะที่ ผู้สมัครบางรายบิดามารดามาเป็นเพื่อนลูกสอบสัมภาษณ์


ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่เป็นสนามสอบ
คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ก่อนสอบสัมภาษณ์ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ชี้แจงในเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อให้มีความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรวจกันแก่กรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยแบ่งห้องสอบจำนวน 16 ห้องสอบ

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จังหวัดพิษณุโลกมีตำแหน่งว่างรวม 65 อัตรา

สำหรับผลคะแนนสัมภาษณ์จะถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เพื่อรวมกับคะแนนข้อเขียนที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้ออกข้อสอบและรวบรวมคะแนน พร้อมที่จะประกาศผลภายในวันที่ 16 กรกฏาคมนี้.พร้อมกันทั่วประเทศ.

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ