ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นวันแรกของการรับสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ที่รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ  ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีสิทธิสอบได้ทยอยมารอสมัครกันตั้งแต่เช้า โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้วางมาตรการอย่างเข้มงวด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุข และของจังหวัดพิษณุโลก  โดยผู้สมัครทุกคนต้องสวมแมส หรือหน้ากากป้องกัน  ใช้เจลล้างมือ สแกนอุณหภูมิร่างกาย และต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคน

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 ใน 7 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา 2) กลุ่มวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 3 อัตรา 3) กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 7 อัตรา 4) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา 5) กลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา 6) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา และ 7) กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา  รวมทั้งสิ้น 24 อัตรา  และจะดำเนินการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 29 ส.ค.2563 สอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 30 ส.ค.63 และประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 7 ก.ย. 63 เพื่อสอบสัมภาษณ์ในภาค ค ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ต่อไป

 

ในช่วงเช้าที่ผ่านมา มีผู้สมัครไปแล้วกว่า 100 คน สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 693 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามโทร.055-301-223 หรือ 055 -301-225

 

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ