นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้รับมอบหมายจากนายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศน์ และบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ