881313

นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564  โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก   

881318

 

S  48128052

S  48128060

923499

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล