98433

ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการปฐมวัย ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีศึกษานิเทศก์และโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลีลาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2565

98434

98439

98440

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ