162654

นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุม zoom เรื่องโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2566

162656

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ