328529280 915603769631453 7565974531993223939 n

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการ 17 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

260837

331175099 1248345549115508 2251516587420778153 n

260833

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ