929056

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

929020

929006

929003

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ