335605511 2631613170319653 4456846524867588131 n

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวศิริพร สุระสมบัติพัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การต้อนรับ นำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ต่อคณะกรรมการจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

335051703 605160788200515 2809165983807783851 n

335153052 757882148974580 5565348112898327172 n

335283581 183598504139065 9147113074372796089 n

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ