นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่รับองคมนตรีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการเอกราช กองร้อย ตชด. 315 ตั้งอยู่บ้านร่มเกล้า – บ้านสงบสุข ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดน จากฐานปฏิบัติการเอกราช ฐานปฏิบัติการอธิปไตย และฐานปฏิบัติการภูสอยดาว และเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับมอบถุงพระราชทาน
โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ องคมนตรี ได้พูดคุยให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน รักษาความสงบสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ต่อไป จากนั้น องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 40 ตัว ถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 160 ถุง และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 90 ถุง โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนราษฎร รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกับเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ