ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้) ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2561-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ประกาศผู้ชนะรถตู้.pdf)ประกาศผู้ชนะรถตู้.pdf pailin57 kB04-04-2018

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล