ที่ปรึกษา

  1. ศึกษาธิการภาค 17

  2. นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์           

  3. นายธนากร  งามชมภู          

คณะอนุกรรมการ

  1. นายเทียนชัย  จูเจี่ย                    

  2. ศาสตราจารย์รัตนะ บัวสนธ์   

  3. นางวัลลา  สันติภาดา 

  4. นายชอบ  ดิษฐ์แก้ว               

  5. นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ       

  6. ผศ.ศิริวิมล  ใจงาม    

  7. นางนุชจรินทร์  รอบบรรเจิด            

  8. นายเสถียร  บุตรโพธิ์           

  9. นายประพฤทธิ์  สุขใย          

 10. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   

    11. นางพรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์     
 

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ข้าราชการบำนาญ

 

 

 

ประธานอนุกรรมการ

ผู้แทน กศจ.

ผู้แทน กศจ.

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30