1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

2. ศึกษาธิการภาค 17

3. นายสุชน  วิเชียรสวรรค์

4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

6. นายมานพ  เกตุเมฆ

7. นายอัคนี  ศุขโรจน์

8. ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดพิษณุโลก

9. ร้อยเอกอุบล  พุทธรักษ์

10. นางสุเนตร  ทองคำพงษ์

11. นายชาลี  นาคเอี่ยม

12. นายสมพงศ์  เย็นแก้ว

13. รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน

14. นายเสกสรรค์  ทองศรี

15. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

16. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก             

17. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก           

18. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก       

         

             

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ผู้แทน สพฐ.

ผู้แทน สอศ.

ผู้แทน สกอ.

 

ผู้แทน ก.ค.ศ.

ผู้แทน สช.

ผู้แทน กศน.

ผู้แทนภาคประชาชน

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

May 2023
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31