1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

2. ศึกษาธิการภาค 17

3. นายสุชน  วิเชียรสวรรค์

4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

6. นายมานพ  เกตุเมฆ

7. นายอัคนี  ศุขโรจน์

8. ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดพิษณุโลก

9. ร้อยเอกอุบล  พุทธรักษ์

10. นางสุเนตร  ทองคำพงษ์

11. นายชาลี  นาคเอี่ยม

12. นายสมพงศ์  เย็นแก้ว

13. รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน

14. นายเสกสรรค์  ทองศรี

15. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

16. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก             

17. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก           

18. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก       

         

             

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ผู้แทน สพฐ.

ผู้แทน สอศ.

ผู้แทน สกอ.

 

ผู้แทน ก.ค.ศ.

ผู้แทน สช.

ผู้แทน กศน.

ผู้แทนภาคประชาชน

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30