+++ +++ วิสัยทัศน์ “บริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” *** พันธกิจ +++ 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเท่าเทียม +++ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้มีศักยภาพการแข่งขันสู่สากล +++ 3. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา +++ ของเศรษฐกิจพอเพียง +++ 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล +++ 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

bot1

72034

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่...


อ่านเพิ่มเติม...

20211129 091746

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ที่ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาต...


อ่านเพิ่มเติม...

881313

นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายลือชัย  ชูน...


อ่านเพิ่มเติม...

68276

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2564 โดยมีนายลือชัย  ชูนาคา ศ...


อ่านเพิ่มเติม...

LINE ALBUM 241164 211124 6

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Rachmat Budi...


อ่านเพิ่มเติม...

LINE ALBUM big 211124 14

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำบุคลากรจิตอาสาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตาม...


อ่านเพิ่มเติม...

                  อ่านทั้งหมด >>                                   

                      bot2

               อ่านทั้งหมด  >>

                        bot3      

                   อ่านทั้งหมด  >> 

bot4

                 อ่านทั้งหมด  >> 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1048919
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1186
1304
5676
1036602
9593
38317
1048919

Your IP: 18.212.120.195
2021-12-08 18:53


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล