นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เน้นปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง 3 ด้าน คือ +++ ● ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา +++ ● ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 +++ ● ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน +++

bot1

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้" ตามโครงการ Innovation For T...


อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า หมู่ 8 บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โ...


อ่านเพิ่มเติม...

นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้รับมอบหมายจากนายลือชัย  ชู...


อ่านเพิ่มเติม...

 

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเ...


อ่านเพิ่มเติม...

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล" ตามโครงการ Innovation For Th...


อ่านเพิ่มเติม...

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ แก่นักศึ...


อ่านเพิ่มเติม...

                  อ่านทั้งหมด >>                                   

                      bot2

               อ่านทั้งหมด  >>

                        bot3      

                   อ่านทั้งหมด  >> 

bot4

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
777935
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
117
511
2187
771616
8117
32182
777935

Your IP: 34.239.150.57
2021-04-14 04:44