ที่ปรึกษา

   นายบุญรักษ์  ยอดเพชร                

                    

คณะอนุกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ฉลอง ชาตรูประชีวิน  2. นายชาลี  นาคเอี่ยม 

3. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด         พิษณุโลก

4. นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี     

5. นายสุขสันติ์  จิตต์อ่อนน้อม             

6. นายวีรบูล  เสมาทอง  

7. นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล 

8. นางเรณู  บุญเสรฐ           

9. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก           

10. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     

11. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  ประเมินผล

12. นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว

 

    อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                      

   ผู้ช่วยเลขานุการ

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30