ที่ปรึกษา

  1. นายไพโรจน์  แก้วแดง                 

  2. นายพีรธร  บุญยรัตพันธุ์               

  3. นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ               

คณะอนุกรรมการ

  1. นายวิโรจน์  จิรัฐติกาลโชติ             

  2. นายสาคร  สร้อยสังวาลย์      

  3. นายนรา  เหล่าวิชยา  

  4. นายอุทัย  ไทยกรณ์     

  5. นายพายัพ  อนันนิล                      

  6. นายฐิติ  วิศวชัยวัฒน์  

  7. นายบุญทรัพย์  พานิชการ      

  8. นายทินกร  ทาตระกูล           

  9. นายประพฤทธิ์  สุขใย            

10. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก      

   11. นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์

 

 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้อำนวยการวิทยาลับเทคนิคพิษณุโลก

 

ประธานอนุกรรมการ

ผู้แทน กศจ.

ผู้แทน กศจ.

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31