ที่ปรึกษา

   นายบุญรักษ์  ยอดเพชร                

                    

คณะอนุกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ฉลอง ชาตรูประชีวิน  2. นายชาลี  นาคเอี่ยม 

3. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด         พิษณุโลก

4. นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี     

5. นายสุขสันติ์  จิตต์อ่อนน้อม             

6. นายวีรบูล  เสมาทอง  

7. นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล 

8. นางเรณู  บุญเสรฐ           

9. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก           

10. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     

11. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  ประเมินผล

12. นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว

 

    อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                      

   ผู้ช่วยเลขานุการ

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

June 2023
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30