ที่ปรึกษา

   นายบุญรักษ์  ยอดเพชร                

                    

คณะอนุกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ฉลอง ชาตรูประชีวิน  2. นายชาลี  นาคเอี่ยม 

3. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด         พิษณุโลก

4. นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี     

5. นายสุขสันิ์  จิตต์อ่อนน้อม             

6. นายวีรบูล  เสมาทอง  

7. นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล 

8. นางเรณู  บุญเสรฐ           

9. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก           

10. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     

11. นายกนกวรรณ  มโนตั้งวรพันธ์

12. นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว

 

    อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

   ผู้ช่วยเลขานุการ

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

September 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30