รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รายละเอียดดังแนบ
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ประกาศเลื่อน ชพ. 3 ตำแหน่ง สังกัด สพม.พลอต.pdf)ประกาศเลื่อน ชพ. 3 ตำแหน่ง สังกัด สพม.พลอต.pdf kanjana14168 kB01-11-2022

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล