ประกาศ กศจ.พิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสาตร์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2565
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (รายชื่อผู้มีสิทธ์สรรหาผู้ทรงฯ อ.ยุทธ 2565.jpg)รายชื่อผู้มีสิทธ์สรรหาผู้ทรงฯ อ.ยุทธ 2565.jpg boonyanee387 kB08-30-2022

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล