ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรวิชาชีพใน กศจ.พิษณุโลก รายละเอียดประกาศ
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (23 ธ.ค.65 รับสมัคร ผู้ทรงวิชาชีพ กศจ..pdf)23 ธ.ค.65 รับสมัคร ผู้ทรงวิชาชีพ กศจ..pdf boonyanee4097 kB12-23-2022

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

dek

sch

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  

ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล