คุรุสภาขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ภายใต้หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" The Power of New Generation Teachers: Creating Thais to the Global World 🚩นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ในรูปแบบออนไลน์ มอบสารวันครู และพิธีคารวะครูอาวุโส 🚩รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีของส่วนกลาง ณ หอประชุมคุรุสภา และพิธีคารวะครูอาวุโส 🚩ร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล www.วันครู.com และรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานวันครูจากคุรุสภาโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 🔹 การทำบุญตักบาตร และส่งการ์ดคาราวะครูออนไลน์ 🔹 การถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู และการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศของคุรุสภา และของหน่วยงานอื่น ๆ 🔹 การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 สร้างพลัง และแรงบันดาลใจส่งถึงครูยุคใหม่ 🔹 การเสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประเด็นความท้าทายที่มีคำตอบจากประสบการณ์และมุมมองของครูผู้สร้างสู่คุณภาพของผู้เรียน (ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 🔹 กิจกรรมส่งต่อ แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและความภาคภูมิใจของต้นแบบครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านนิทรรศการของผู้ได้รับรางวัล 🔹 พัฒนา ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อครูสู่ศิษย์ ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 👉📌 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7 และเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) 🔹 เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.วันครู.com 📌 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 📌 🔹 ร่วมส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/cards/ 🔹 รับชมการถ่ายทอดสดวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial/ 👉👉 รายละเอียดงานวันครู http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

2565

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ