รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์ และบุคคลทั่วไป สมเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 จำนวน 688 คน เรียบร้อยแล้ว โดยครูที่ได้รับรางวัลจะได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี65-.pdf)ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี65-.pdf รุจิรัตน์394 kB09-15-2022

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

2565

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ