S  281681934

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่อยงานภาครัฐ (ITA) สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

S  281681944

S  281681937

S  56950836

 

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ