247921

ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดร.พรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์  รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟ การศึกษาเมืองสองแคว ครั้งที่ 3 โดยมีนายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน มีนายอนันต์  คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพิษณุโลก  ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการศึกษาทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

247592

247601

247916

247915

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ