S  70164743

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาววราสรณ์ อ่ำคต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมการสำรวจและทำรายการ สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ที่ไม่มีการดูแลบำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรม จนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์  จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.พิษณุโลก/ภาพข่าว

S  70164745

S  70164741

S  70164748

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ