258981

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ และตัวแทนจากทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล ทั้งนี้ สป.ศธ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ (ส่วนงานรับ-ส่งหนังสือราชการ) เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 

258980

S  10535098

258983

S  10535104

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ