ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ