ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กิจกรรม “ สภากาแฟการศึกษา เมืองสองแคว” เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษา ขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก