ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรด้านการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยมีนายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ video conference (zoom) ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu